Vad som händer om engagemanget vänds åt fel håll?

Crisis ahead warning sign

Personalen måste engagera sig mer? Hur många av er som har haft en chefsposition har inte hört det under ett ledningsgruppsmöte eller som ursäkt från en annan chef, när det kommer till att resultat uteblir?

Detta är ingen ovanlig situation på ett företag, faktiskt vanligare än man kan tro och oftast ett tecken på att organisationen inte mår så bra.

Visst det finns lägen där personalen är helt oengagerade i allt som rör arbetet och företaget, och om så är fallet bör man som ledare faktiskt byta ut dessa människor alternativt gå till grunden med varje individ och deras engagemang.

Men i detta blogginlägg tänkte jag fokusera på de som faktiskt är engagerade inom företaget, men kanske inte på det viset som företagsledningen önskar. Hur menar jag då?
Jo, jag menar att det finns olika typer av engagemang, och jag kan nästan lova att alla människor är engagerade i något när de är på arbetet, det är ditt jobb som ledare och för att vara ärlig, ägare att leda engagemanget åt rätt håll, och lite på mig när jag säger att man inte kan tvinga någon att bli engagerad på en speciellt sak, man måste uppmuntra och motivera samt skapa glädje i att engagemanget vänds åt rätt håll.

För vad händer när man försöker tvinga engagemanget åt en riktning, det blir åt motsatt riktning, nästan alltid. Vad händer då om engagemanget vänds åt fel håll, eller som jag vill kalla det negativt engagemang för företaget och dess ledning? Först och främst ska vi göra ganska klart att det är väldigt sällan det negativa engagemanget vänds mot företaget utan det vänds oftast mot en ledare, ledningsgrupp, VD eller ägare. Vanligast är nog VD, men även ledningsgrupp är ganska vanligt.

Kort kan man beskriva det med att det negativa engagemanget börjar hos ett antal starka inofficiella ledare i organisationen, alltså personer som många lyssnar på men som inte har någon officiell makt. Det negativa engagemanget går vanligtvis ut på att förstöra och göra det svårt för ledningen eller en utpekad person i ledningen, ex vis VDn. Det tar ofta sin grund i att ledningen har tagit ett antal beslut som inte är förankrade hos personalen, inte heller ovanligt är att det är en kultur i bolaget att beslut fattas, berättas för organisationen och räknas då som implementerade dock utan att en implementerings och tillvänjningsperiod har funnits, ej heller ändrar ledningen sig själva och sina mätmetoder för att anpassas det nya beslutet. Kort sagt, i alla fall då ett negativt engagemang har fått fotfäste i organisationen är det faktiskt ledningen som har agerat på ett vis som gör att det har fått lov att göra det, genom beslut, agerande eller annat som har fått individer eller grupper att reagera och att reagera leder till att det agerar, positivt eller negativt är upp till ledningen och dess agerande.

Hur märker man då som ledningen att det finns ett negativt engagemang i bolaget? Ja det enklaste är faktiskt att sluta prata och börja lyssna. Observera att lyssna utan att försvara är en förutsättning för att man ska klara av att identifiera och påbörja processen med att vända det negativa engagemanget.

När man har lyssnat måste man som ledning acceptera att det finns problem inom företaget, problem som har sin grund i ledningen/vd/ägares styrning och ledning och inte i företagets varumärke eller stolthet för företaget.

När man har accepterat finns det egentligen bara en sak att göra, det är att börja jobba med förändring av kulturen i form av att först förändra ledningen och via att ledning/ägare/vd agerar som man vill att övriga skall göra så börjar kulturen förändras. Ex. Om man säger sig ha en öppen dörr kultur där man som ledare verkligen lyssnar på personalen fungerar det inte med att man som ledare sitter på sitt rum med stängd dörr, knappt att man sitter på sitt rum utan man måste vara runt i företaget och ställa frågor samt lyssna (OBS! Inte försvara och inte förhöra, ställa nyfikna frågor som inte är personliga) och visa att man bryr sig om individen på ett bra vis.

Finns det något som man verkligen inte skall göra om man vill stoppa det negativa engagemanget? Ja det finns ett antal saker som man ska vara mycket försiktiga med, det största är att säga upp, göra sig av med eller hjälpa den den inofficiella ledaren hitta ett annat jobb och säga upp sig, då det endast tolkas som man vill tysta kritiken, detta kommer med största sannolikhet leda till att även engagemanget för företaget och varumärket börjar sjunka, det kan visserligen stoppa det negativa engagemanget men leder istället till oengagemang som är ännu värre, kommer mer om det sen.
En annan sak man ska vara ytterst försiktig med är som jag skrivet om tidigare är att försvara sig när ledningen får kritik och allra värst är att göra det i förminskande ordalag som att “du förstår inte hur svåra beslut vi måste ta i ledningen” eller “du har inte hela bilden av detta, om du hade det skulle du förstå”. Detta är 2 uttryck som jag ibland hört ledare och chefer använda för att försvara sig, för det är faktiskt som så att om du har valt att jobba som ledare, vd eller faktiskt vara ägare, så är det just att ta dessa beslut, genomföra dem och dessutom få företaget att fungera och personalen att trivas som är just ledarens jobb och då är det ingen ursäkt att jobbet är svårt, alla jobb är i praktiken svåra innan man har färdigheten och att som ledare då använda termerna ovan talar egentligen bara om att man inte är mogen för sin roll.

Är det då något dåligt med att lida av negativt engagemang i organisationen? Det kan vara om man inte arbetar med det som underlag till att vilja förändras och att dessutom genomföra förändringarna men det kan också vara något riktigt bra för det är som så att det finns engagemang i organisationen och att organisationen faktiskt vill företagets bästa, det handlar bara om att de inte brinner för ledningen och faktiskt vill vara mer delaktiga, påverka mer och att företagets ska lyckas ännu mer.

Kom ihåg att det värsta som finns är personal som inte är engagerade alls, med andra ord personer som struntar i hur det går och vad era kunder tycker, för i det läget är mitt tips att titta på att byta ut de personerna som är helt oengagerade, inte göra som många andra företag gör, byt ut de som är negativt engagerade. I alla fall är det mitt tips om ni önskar expansiv tillväxt, om ni däremot är nöjda där ni står så är det ganska enkelt, gör inte så mycket, utan bibehåll status quo och hoppas att resten av världen inte förändras 🙂

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar