Vad kostar era heliga kor?

ko

Alla företag har mer eller mindre heliga kor? Vad menar jag då med heliga kor?

Heliga kor i företag är personer, avdelningar, erbjudande, partners, leverantörer, kunder, sponsring, aktiviteter, profiler, budskap etc som man inte ifrågasätter och har mer känslor än logik för.

Alla företag har som sagt var heliga kor, graden av helighet är mestadels beroende på mängden känslor kopplade till dem. Första tanken runt just heliga kor är hur de uppkommer?

I de flesta fall (nästan alla) är heliga kor något som har varit mycket bra, givit bra resultat eller orsakat stora och lönsamma förändringar i historien och detta under en längre tid, varpå man förutsätter känslomässigt att om man bara fortsätter med dem kommer de fortsätta leverera samma resultat eller utfall. Tyvärr slutar man följa upp och ifrågasätta, då känslan gör att man förutsätter att den heliga kon med automatik ger ett positivt resultat för det har den ju alltid gjort.

En annan viktig parametrar är att heliga kor nästan alltid beskyddas av ledningen och chefsled i företagen och ofta försvarar de heliga koren utan logiska argument utan istället väljer att spela ut dem mot något annat. Ex förekommer det ofta att om man är lojal mot de heliga koren så får man något annat i gengäld.

Hur identifierar man då företagens heliga kor? Första frågan är man villig att göra den utmaningen från ledningens håll, för det innebär att om man börjar leta efter dem måsta man också vara beredd att slakta dem, annars är det inte trovärdigt.

Om man då har tagit beslut att ge sig efter de heliga korna, då är det enklast att använda den klassiska klyschan “vad är det alla på företaget pratar om men som man absolut inte pratar i ledningsgruppen om?”. En sak kan man alltid vara säker på att vilka heliga kor som företaget har vet alltid personalen som är berörda/drabbade av dem?

När man har identifierat dem är det dags att fråga sig, vad kostar de heliga korna för vårt företag? I de flesta fall kommer det visa sig att de heliga korna eftersom de är känslodrivna och inte lönsamhetsdrivna faktiskt kostar mer än de ger. Dock vill jag höja ett varningens finger och det är i det fall de heliga korna är värderingar som faktiskt personalen sluter upp runt, men å andra sidan kommer dessa med väldigt lite sannolikhet faktiskt av personalen identifieras som heliga kor, vilket gör att risken är liten.

Jag tycker personligen att alla företag som är i en förändring och/eller skarp tillväxt ska fråga sig om vilka heliga kor som finns och om de kostar mer än de ger. Om svaret är ja det gör de, eller vet inte, bör man fundera på att styra om dessa resurser till sådant där effekten är större.

Låt inte känslor baserat på historien styra framgången

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar