Blockar din ledarutveckling ditt företag?

Det är du som ledare för ditt företag som faktiskt är den som sätter riktlinjerna för hur övriga i bolaget kan, får och vågar agera. Ett av de vanligaste utmaningarna i ett företag som skall göra en stor tillväxt är att ha en fungerande ledarutveckling. Ett företag som växer stadigt men inte så fort har en möjlighet att ha en väldigt operativ högsta ledare medans ett företag som skall växa kraftigt måste ha en högsta ledare som är visionär och kan stå längst fram på skeppet, peka ut riktningen och måste sen låta sin personal under faktiskt bestämma hur ta sig dit, visserligen inom givna ramverk samtidigt som man faktiskt måste tillåta att ramverket töjs på. För det kan ju vara en ide som kan göra resan dubbelt så snabb som faktiskt ligger utanför ramverket och då är det viktigt att det är en öppen kultur i bolaget där det är fullt tillåtet både att kritisera och komma med nya idéer.

Jag satt för några dagar sedan och lyssnade på en Podcast där en av grundarna till Spotify blev intervjuad och han svarade på frågan om vilka hot man måste eliminera om man ska ha en kraft tillväxt och svaret var lika enkelt som genialt: “Kontrollivern hos ledningen och i synnerhet hos de högsta cheferna”. Han gav exempel på hur man som högsta ledare kan veta om man har en kontrolliver som man bör åtgärda. Frågorna man bör ställa sig är:

– “Blir du irriterad på andra för att de inte väntar in dig?”
– “Delegerar du rätt?”, “Får man delegera i din organisation?”,
– “Vill/Ska du vara med i allt?”
– “Skall besluten i ert företag tas i koncensus?”.

oga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna är egentligen ganska enkla, men det som menades var, att desto fler frågor du svarar ja på desto mindre sannolikhet är det att tillväxt både organisatoriskt och ekonomisk kommer att ske utanför en långsam ram och om du är entreprenör eller företagsledare för ett företag med kraftiga tillväxtmål så är den viktigaste frågan du ska ställa dig: “Blockerar din ledarutveckling dit företag?” och det är faktiskt något man ganska ofta ser, nämligen att man på chefsnivå väldigt sällan sysslar med ledarutveckling utan det förutsätts att ledarna har verktygen att gå från ett långsammare tempo till det snabbväxande tempot, men så är inte sanningen utan ska du göra en tillväxtresa börja med att utveckla dig själv som VD/Företagsledare och fortsätt sen med övriga ledare i organisationen så kommer tillväxtresan som ett brev på posten.

Hur kan du vara säker på att din organisation har behov av ledarutveckling då om du vill göra ett snabbare test än ovan? Ställ frågan till dig själv eller din ledningsgrupp “När ni pratar om enskilda individer, pratar ni i ordvalen som att de har gjort fel eller pratar ni i ordvalet att de faktiskt har en åsikt och den ska uppmuntras och lyssnas på” Om svaret är att ni pratar som om de har gjort fel och man utan att säga det men menar att här måste vi göra en justering på personen så har ni ett kulturproblem och med största sannolikhet en organistation som har kontroll som en del av kultur och då är det också tveksamt om tillväxt kommer att ske snabbare än ett snittvärde.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar