Är det dags att ingå giftemål med investerare?

I många år har jag både varit coach och mentor till flera företag som tagit in kapital, i nästan alla lägen för att klara en burnrate, det har varit techbolag eller andra startups som behövt pengar för att fortsätta sin utveckling mot en MVP. Själv har jag i alla projekt jag varit delaktig i alltid känt att detta klarar vi på egna ben, vilket vi alltid har gjort också och inte tänkt att vi skulle ta in kapital.

Men, och jag säger men, så kom en dag i oktober då jag och Fredrik pratade om vad vi ville åstadkomma med JS Energi som bolag och hur mycket det finns som vi inte klarar av att göra idag, men som skulle förflytta oss till en helt ny nivå inom den svenska och nordiska värmepumpsmarknaden. Vi har från första dagen sagt att vi ska bygga detta helt organiskt själva, allt kapital ska genereras inom bolaget och vi ska köra bolaget som ett bolag som ska ha +-0 i resultat då allt överskott skall investeras i att ta marknadsandelar och med hjälp av digitalisering ta en position inom värmepumpsmarknaden. Vi har under resan tackat nej till flera investerare som varit intresserade av att gå in i JS Energi, med tanken att vi behöver ingen extra person som ska vara med och bestämma, men så var vi då på den dagen i oktober, vet inte riktigt vad som triggade att jag ringde Fredrik och sa att jag har funderat, men det visar sig att han de senaste dagarna hade gått i samma tankar och det blev ett ganska kort samtal där vi tog beslutet om att ändra vår approach, vi ska inte längre ha en strategi att vi inte ska ta in kapital utan vi ska istället se om vi kan ta in kapital.

Så här i efterhand kan man fundera på vilka triggers var det som fick mig och Fredrik att ändra hela vår approach i frågan. Vad vi kommit fram till att det var en kombination av timing och frustration. Veckan innan hade vi suttit med budgeten för 2018 och kommit fram till att 2 månader fram i tiden kommer vi kunna stänga 2017 på 20+miljoner i omsättning, en rejäl ökning och vi kommer ha installerat 1,5 värmepump om dagen under ett helt år och hjälpt över 10000 värmepumpsägare med reservdelar. Vi insåg också att en rimlig men stretchas budget för 2018 skulle ligga på runt 34 miljoner i omsättning.
Med dessa siffror i ryggen kom nästa uppgift och det var att vi tog fram en lista på vilka affärsutvecklingsprojekt måste vi göra för att nå de 34 miljoner och vilka av dessa är för framtiden för att stärka vår position på marknaden. När vi gjort den uppdelning på önskelistan så gjorde vi nästa. Vilka av de projekten som skulle stärka vår position på marknaden framöver, tillåta expansion i hela sverige och ett fokus på det internationella var det rimligt att vi kunde genomföra själva med de resurser som vi hade under förfogande under 2018 baserat på budgeten och vi hade då en lista på vad vi skulle göra under 2018, budgetprocessen var klar och aktivitetslistan för 2018 var klar.

Det är här mitt samtal till Fredrik kommer in 1 vecka sedan. När vi gjorde denna uppdelningen fick vi en restlista som bestod av 7 punkter som vi inte hade resurser att genomföra under 2018, men vi ville inte släppa dem så vi hade lagt in “förstudie” för 5 av dessa projekten, det ansåg vi att vi kunde ha resurser till. Att inte exekvera på tankar är varken min eller Fredriks del, utan vi vill så fort som möjligt göra en MVP för att se om saker håller, men här fick vi ta en “mognare” syn på det hela vilket gnagde oss och resulterade i det där telefonsamtal som lät ungefär så här:
-“Fredrik, jag har funderat, tänk vad vi skulle bli som företag och vår position om vi hade kunnat genomföra de projekten vi stoppad i undan, är du beredd att släppa ägande i bolaget om det innebär att vi får in kapital för att göra det, alltså tvärtemot den strategin vi har haft under hela resan med JS Energi?”
Fredriks svar väntade inte på sig utan:
-“Har funderat precis i samma tankar, jag har hellre 10% av 800 miljoner än 100% av 70 miljoner, låt oss titta närmare på vad vi skulle behöva i kapital för att köra racet 120% full fart”

Och där var ett omvälvande beslut fattat, utan principer utan endast med företagets tillväxt och vår längtan efter att tycka att vardagen ska vara så kul som möjligt och disruption är nödvändigt i denna branschen.

Ett rejält arbete tog fart för oss, nu när vi har tagit detta beslutet, hur mycket pengar skulle vi behöva för att köra dessa projekten som fick ligga i malpåsen? Vi behöver resurser och systemstöd och initiala volymer. Kalkylerande tog fart och material togs fram för att kunna komma fram till en presentation och 4 nyckelfaktorer togs också fram som vi kom överens om att vi inte får släppa på:
– En struktur på hur mycket vi är beredda att släppa för rätt ägare och hur mycket för de som bara går in med kapital
– En ny ägare skall vara med i styrelsen
– Pengarna skall vara för projekten inte “burn rate” det görs enligt de gamla principerna
– Vi måste inte ta in investering, känns inte investeraren rätt för mig eller Fredrik ska vi inte göra det. Bägge har en vetorätt.

Med dessa i fickan och en kalkyl som visar att vi behöver 21,8 miljoner kr för att köra de projekten som var i malpåsen började vi i februari efter att vi stängt 2017 enligt plan för JS gruppen och gjort en del bolagsomstruktureringar för att underlätta för investering prata om det och nu är vi i ett läge att vi har några som visat intresse och vi har lite dialoger, men vi har också flera som är våra dröminvesterare som ligger på listan att kontakta och säkert sådana som vi inte känner till. Vi räknar inte med att detta är en snabb process, utan den får ta sin tid, och vem vet vi har kanske inte ens hittat den rätta ännu, vi initierar hela tiden nya dialoger, men jag kommer hålla så mycket av våra tankegångar och processer öppna för så många som möjligt det lär både oss och andra om våra misstag och framgångar, och det är alltid kul att dela med sig.

 

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar