E-handel

Emeet Finland (Youtube)

En del av er väntar på nästa del i ehandelsserien, den får vänta en vecka till, utan istället håller jag på att testa med Youtube

Läs mer »