Entreprenörskap

ExaktIT blir Riktiga Konsulter

Äntligen är det klart. Det har varit ett arbete under mer än ett halvår att gå från en avsiktsförklaring till ett färdigt resultat. Under tidig

Läs mer »